Baraza Consulting

Effektivisering

Ett företag som säljer till dagligvaruhandeln hade vuxit under många år. Detta hade gjort att det inom företaget inte fanns någon vana av effektivisering. När så konkurrenssituationen samverkade med konjunkturen och kundernas positionering gentemot varandra blev behovet av effektiviseringar akut.

Vår roll var att driva koncernledningsgruppen mot ett beslut, som alla stod bakom och som innebar att koncernen skulle spara ca 5% av sin kostnadsmassa. Vårt jobb var att skapa förutsättningar för en snabb implementering och det innebar att vi såväl plöjde nyckeltal, som gjorde sambesök i Trollhättan, som följde med driftpersonal på Vivohallar runt om i landet, för att själva få perspektiv på de förslag som företaget självt ville föreslå. I arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag var det också vår roll att betona personförutsättningarna – vilka skall genomföra förändringarna och hur säkerställer vi att de vill göra det som behöver göras.

Att företaget nådde sina 5% berodde på att det fanns samsyn på vad som behövde göras och varför, samt att riskerna var väl belysta/handlingsplaner fanns för respektive riskfaktor.