Baraza Consulting

Tjänster

Baraza tror att våra kunder måste vara delaktiga i alla steg i en förändringsproces. Vår roll är att handleda, bidra med kunskap och att driva på förändringen. Vi är därför aktiva inom tre områden som skapar andra tankesätt, kräver förändrade beteenden och därmed ny kunskap för att nå resultat. Dessa finns beskrivna i menyn till vänster